Promjeni način kako nacija razmišlja, djeluje i govori o demenciji!

Postani Prijatelj demencije!

Dani otvorenih vrata HUAB-a 19. i 20. rujna 2018.