Promjeni način kako nacija razmišlja, djeluje i govori o demenciji!

Postani Prijatelj demencije!

Lipik postao naša treća Demenciji prijateljska zajednica

Na 2. regionalnoj konferenciji o Alzheimerovoj demenciji, održanoj 28. ruina 2019. u Lipiku, gradonačelnik Grada Lipika Vinko Kasana potpisao je sporazum o postajanju Grada Lipika Demenciji prijateljskom zajednicom s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest koja je nositelj ove međunarodne inicijative u našoj zemlji. Tom prilikom su gradonačelnik Vinko Kasana i predsjednica Palijativnog tima Lipa Ljerka Pavković promaknuti u Prvake prijatelja demencije koje ističe istaknuta aktivnost na razvoju spomenute inicijative.

Među prvim zadacima Demenciji prijateljskog Lipika ističe se jačanje brige o osobama s demencijom, posebice u kasnijoj fazi razvoja neurodegenerativnih bolesti.